grafika / webdesign
logo / vizuální styl
plakáty / web / art
grafický design

Architecture

Díla a postupný myšlenkový a schopnostní vývoj při studiu vysoké školy v oboru Architektury a stavitelství. Výsledkem každého semestru je semestrální práce, která se skládá z posteru, elaborátu a fyzického modelu. Kromě kompletních prací zde můžete vidět i různé skici či studie prostoru, architektury a vzájemných vztahů.