grafika / webdesign
logo / vizuální styl
plakáty / web / art
grafický design

Graphic design

Grafický design je kategorie užitého umění. Ať už se jedná o jakékoliv druhy tištěné grafiky - letáky, plakáty, pf, brožury, vizitky aj., o obalový design nebo jiné 3d tiskoviny. Během studia na SUŠ bylo častým úkolem návrh plakátu a programu na aktuální představení konzervatoře, které se následně použily a vyvěsily.