grafika / webdesign
logo / vizuální styl
plakáty / web / art
grafický design

Logo

Logo je grafická značka firmy a reprezentuje ji veřejnosti. Je součástí celkového vizuálního stylu (corporate identity - corporate design), který řeší veškeré tiskoviny firmy, vizitky, potisky na reklamní předměty, potisky na auta apod. a který je důležitý pro celkovou propagaci firmy a vytvoření jakési identity. Logo by ve stručnosti mělo být jednoduché, výstižné a zapamatovatelné.