grafika / webdesign
logo / vizuální styl
plakáty / web / art
grafický design

Tisky / printmaking

Klasické grafické techniky, tedy tisk obrazu na papír pomocí vyryté matrice a grafického lisu. Dnes už se téměř nepoužívají, ale stále jsou považovány za umělecky hodnotné. Z tisku z výšky je zde hojně zastoupen linoryt, z tisku z hloubky pak lept a suchá jehla a je zde i příklad litografie, tedy tisku z plochy. Přístup ke grafickým dílnám byl jen dočasný a to díky studiu na umělecké škole.